poniedziałek, 21 grudnia 2009

Dominus meus et Deus meus!

Niech św. Tomasz Apostoł, którego święto Kościół obchodzi w dniu dzisiejszym oręduje za pasterzami Kościoła u Boga, aby czem prędzej zniknęła z Kościoła skandaliczna i świętokradzka praktyka komunikowania na rękę, będąca logicznym wnioskiem wypływającym z niewiary w Rzeczywistą Obecność naszego Pana w Eucharystii. Święty Tomaszu, módl się za nami!