środa, 18 kwietnia 2012

FSSPX - placet iuxta modum

Czyli: preambuła doktrynalna zaakceptowana z drobnymi zmianami. A przynajmniej tak ćwierkają watykańskie wróbelki. Tornielli pisze, że odpowiedź Bractwa św. Piusa X jest pozytywna, aczkolwiek zostało zaproponowanych kilka drobnych zmian w treści, czego zresztą Kongregacja Nauki Wiary się spodziewała. Stanowisko Stolicy Apostolskiej poznamy po omówieniu odpowiedzi Bractwa na pierwszym majowym posiedzeniu KNW.

Oremus!

Aktualizacja: 18.04.2012 godz. 12:43
Stolica Apostolska potwierdziła otrzymanie odpowiedzi bpa Fellaya:
In data 17 aprile 2012 è pervenuto, come richiesto nell’incontro del 16 marzo 2012, svoltosi presso la sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il testo della risposta di S.E. Mons. Bernard Fellay, Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Il suddetto testo sarà esaminato dal Dicastero e successivamente sottoposto al giudizio del Santo Padre.