środa, 25 kwietnia 2012

...która za was i za WIELU będzie wylana...

Czyli "ten Niemiec" znowu szkodzi:

W posoborowym (sic! - Dextimus) przekładzie liturgii Niemcy oddali łacińskie pro multis „za wielu” wyrażeniem für alle „za wszystkich”. Teraz mają wprowadzić dosłowny przekład für viele „za wielu”. Kwestia tego tłumaczenia wywołała dyskusje wśród niemieckich biskupów, o czym mówił Papieżowi 15 marca przewodniczący episkopatu, abp Robert Zollitsch. Benedykt XVI skierował do niego wczoraj obszerny list w tej sprawie. (...) Dodajmy, że polski tekst liturgiczny w słowach konsekracji zachował zawsze dosłowny przekład „za wielu”, podobnie, jak i francuski. W wydanym niedawno Mszale angielskim, jak też w hiszpańskim, powrócono już do tłumaczenia „za wielu”, mimo iż tam również wprowadzono po Soborze wyrażenie „za wszystkich”. Papieski list do biskupów spotkał się w Niemczech z dużym echem. Przewodniczący niemieckiego episkopatu zauważył, że Benedykt XVI "z wielką dbałością dobrał argumenty" przedstawiające problem tłumaczenia słów Jezusa w Wieczerniku. „Dla niemieckich biskupów list ten jest ważnym impulsem do szybkiego wydania tłumaczenia mszału rzymskiego”. Abp Robert Zollitsch dodał, że list Benedykta XVI jest tym samym „wyjaśnieniem i zamknięciem dyskusji”. (...)

Amen. Alleluja!

W kolejce czekają inne bomby zegarowe "posoborowych przekładów" Mszału Rzymskiego, które są obecne również w "posoborowych bublach dla diecezji polskich", takie jak np. et vobis, fratres przetłumaczone jako i wam, bracia i siostry czy też eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris przetłumaczone jako i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności.

Ciekaw również jestem, kiedy wreszcie ktoś w Watykanie poprawi fałszywkę encykliki Ecclesia de Eucharistia, zawierającą sfałszowany cytat (Accipite et bibite omnes: hic calix novum aeternumque testamentum est in sanguine meo, qui pro vobis funditur et pro omnibus in remissionem peccatorum) rzekomo pochodzący z Pisma Świętego.