środa, 25 kwietnia 2012

Świdnica – liturgia pod szczególnym nadzorem, odsłona II

z redakcyjnej poczty

Największym folklorem liturgicznym w Polsce charakteryzują się bezwzględnie obrzędy Triduum Sacrum. Jako przykład można podać tu obrzędy Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. Odwiedziliśmy galerię zdjęć z wizyty i celebracji bp Adama Bałabucha – o jego funkcji w Episkopacie już była mowa - w Boguszowie-Gorcach w parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego.

Żeby nasze obserwacje nie wydały się małostkowymi posłużymy się tylko znów Ceremoniałem Posługi Liturgicznej Biskupów (Cæremoniale Episcoporum)

316. Biskup i diakoni, ubrani w szaty mszalne koloru czerwonego, udają się do ołtarza w ciszy. Biskup po zdjęciu mitry i oddaniu czci ołtarzowi pada na twarz lub, zależnie od uznania, klęka na nieokrytym klęczniku, i przez pewien czas modli się w ciszy. Diakoni posługujący zajmują taką samą postawę jak biskup. Wszyscy inni klękają .

Por. MR. Wielki Piątek męki Pańskiej. Liturgia na cześć męki Pańskiej, nr 3.
315. Do liturgii ku czci męki Pańskiej należy przygotować:
a) w zakrystii:
- dla biskupa i diakonów: szaty mszalne koloru czerwonego; biskup używa mitry prostej, nie nakłada zaś pierścienia ani nie niesie pastorału;
- dla innych posługujących: alby lub inne szaty prawnie zatwierdzone.pastorał obecny na obydwu zdjęciach


pierścień biskupi ( widoczny na powiększeniu )

A tu już katedra, zdjęcia z Wielkiego Piątku w 2009 r. - pastorał i pieścień - obecne

ADORACJA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

321. Po modlitwie powszechnej odbywa się ukazanie i adoracja krzyża świętego w jednej z form podanych w mszale.
Pierwsza forma ukazania krzyża: Diakon przynosi do ołtarza zasłonięty krzyż; dwaj akolici niosą przy nim zapalone świece. Biskup po zdjęciu mitry wstaje i wraz z diakonami asystującymi podchodzi do ołtarza.321 (…) W towarzystwie dwóch akolitów (ministrantów), którzy niosą zapalone świece, diakon zanosi krzyż na miejsce między prezbiterium i nawą lub na inne odpowiednie miejsce. Krzyż kładzie (na jakimś postumencie) lub przekazuje posługującym, którzy go podtrzymują; świeczniki stawia się po obu stronach krzyża .
324. Po adoracji diakon zanosi krzyż na swoje miejsce przy ołtarzu, biskup zaś wraca do katedry. Świeczniki z zapalonymi świecami umieszcza się przy ołtarzu lub w pobliżu krzyża. Ołtarz nakrywa się obrusem oraz umieszcza na nim korporał i mszał .Komentarz wydaje się zbędny.

stały czytelnik
(imię i nazwisko znane redakcji)