czwartek, 11 lipca 2013

Pomnik w Buenos

Franciszek polecił go natychmiast usunąć