poniedziałek, 15 lipca 2013

W obronie życia i zdrowia

Odpowiedź brazylijskich wiernych na wydany w jednej z diecezji zakaz komunikowania na klęcząco i do ust motywowany rzekomymi względami higieniczno-zdrowotnymi


Napis na afiszu: Wierni, nie dawajcie na tacę podczas Mszy świętych, pieniądze mają na sobie wiele zarazków, które później z waszych rąk wraz z Ciałem Chrystusa trafiają do waszych ust...