poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Słowo "ofiara" ma dziś raczej pejoratywne konotacje

Poniższy tekst pochodzi z redakcyjnego archiwum

-----------------------------------------------

KAI 12.12.2005

Dwudniowe sympozjum "Eucharystia sprawowana na ołtarzu świata" zakończyło się we wtorek w Krakowie. Sesję zorganizowała Papieska Akademia Teologiczna na zakończenie Roku Eucharystii. 

- Chcieliśmy włączyć się w wielkie obchody Roku Eucharystii. Głównym celem naszego spotkania było nowe spojrzenie na Eucharystię - powiedział KAI dziekan Wydziału Teologicznego PAT ks. prof. Stefan Koperek. Do udziału w obradach zaproszono historyków Kościoła, biblistów, filozofów i teologów. 

- Fundamentem naszych rozważań było spojrzenie biblijne na Eucharystię, ale później staraliśmy się ukazać, jak pojmowanie Eucharystii jako uczty rozwijała się w ciągu wieków - wyjaśnił ks. Koperek. Dziekan Wydziału Teologicznego PAT podkreślił, że chrześcijaństwo pierwszych wieków było "chrześcijaństwem Eucharystii". - Z czasem niestety gdzieś to się rozeszło i trzeba było specjalnymi przykazaniami przypominać o udziale w niedzielnej Mszy św. - ubolewał. Ważnym aspektem krakowskiego sympozjum stało się więc pytanie, jak dziś mówić o Eucharystii. - Słowo "ofiara" ma dziś raczej pejoratywne konotacje. Dlatego mówiąc w tym kontekście o Eucharystii, trzeba podkreślać, że to najwspanialszy dar miłości - dodał ks. Koperek. Dziekan Wydziału Teologicznego PAT podkreślił, że owocem sympozjum są nie tylko dociekania naukowe, ale także pytania duszpasterskie. - Zastanawialiśmy się np. jak wychować do życia Eucharystią - mówił. Przypominając, że starożytni chrześcijanie w wiekach prześladowań przyzwyczaili się zabierać Eucharystię do domu, by rano przyjąć Komunię Świętą. - W naszym zagonionym świecie jest to oczywiście utopia, ale ważne, by wychować do pełnego udziału w niedzielnej Mszy św. - podkreślił ks. Koperek. - Chodzi o to, by dzisiejszy chrześcijanin miał pełną świadomość, że udział w Eucharystii to nie tylko obowiązkowy rytuał, ale prawdziwe spotkanie osób w miłości - podsumował. 

Do udziału w obradach zaproszono wybitnych naukowców z całej Polski. Referaty przedstawiali m. in. ks. Wacław Hryniewicz OMI, o. prof. Tomasz Dąbek OSB, ks. prof. Grzegorz Ryś i o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP. Dopełnieniem sesji był koncert "Eucharystia w muzyce" w wykonaniu chóru "Psalmodia" Papieskiej Akademii Teologicznej oraz wystawa "Sztuka w służbie Eucharystii" w Muzeum Archidiecezji Krakowskiej, gdzie zaprezentowano zabytkowe księgi, szaty i naczynia liturgiczne ze skarbców katedry na Wawelu oraz Bazyliki Mariackiej. 

KAI