środa, 5 listopada 2014

Dni otwarte w przedszkolach (zwanych dawniej klasztorami) dla dorosłych

Kolejny film rekrutacyjny z cyklu: Kościół jeszcze nigdy nie miał się tak dobrze jak dziś

a


(...) Ślepi zaiste i ślepych wodzowie – nadęci zarozumiałą wiedzą, doszli oni do tej przewrotności, iż z gruntu wywracają niezmienne określenie prawdy, oraz samą treść religii, tworzą natomiast system, „w którym – wiedzeni zarozumiałą i przewrotną żądzą nowości, nie szukają prawdy tam, gdzie ona istotnie się znajduje, ale, odrzuciwszy świętą i apostolską Tradycję, chwytają się innych próżnych, beznadziejnych, niepewnych nauk którymi oni – sami próżni – usiłują obronić i osłonić prawdę (...)
św. Pius X, Pascendi Dominici gregis