niedziela, 2 listopada 2014

o. Joseph Moingt SI

w tym roku ojciec jezuita Józef Moingt, znany francuski teolog obchodzić będzie 99 rocznicę urodzin. Przy tej okazji udzielił on wywiadu, w którym stwierdza m.in., że całkiem możliwe jest, że Pana Jezusa po śmierci wrzucono do zbiorowego grobu, że Jego Zmartwychwstanie ma jedynie wymiar duchowy, a świadectwa uczniów spisane w Ewangeliach są zmyślone. Odrzuca również "koncept" grzechu pierworodnego, jako "nieprzystający do czasów współczesnych" i "odstraszający ludzi".

Ostrzegamy, o. Moingt nadal znajduje się w tzw. "pełnej łączności"