sobota, 1 listopada 2014

Prośba o pomoc

Odbudowa plebanii w Ostrogu

Drodzy Przyjaciele Parafii w Ostrogu nad Horyniem, Wołynia i Kresów Wschodnich!

Zwracam się z dramatyczną prośbą o pomoc w ukończeniu odbudowy domu parafialnego w Ostrogu. W czasie II wojny światowej, w 1941 r., został on zniszczony przez Sowietów.
Odbudowa plebanii, domu parafialnego, w Ostrogu trwa od 2003 roku. Na samym początku prac odbudowa ta została na pewien czas wstrzymana przez nieprzychylne nam osoby*).
Teraz największym naszym problemem jest brak środków na roboty wykończeniowe. Dwukrotnie bezskutecznie zwracaliśmy o pomoc do niemieckiej fundacji „Renovabis”. Zdobycie funduszy obiecał nam też były administrator apostolski diecezji łuckiej bp Stanisław Szyrokoradiuk. Również inne osoby i instytucje obiecały nam pomoc. Niestety skończyło się tylko na obietnicach…
Dwudziesty trzeci (23) rok mieszkam w budynku zastępczym (nie narzekam), który niestety znajduje się z dala od kościoła. Jest to poważne utrudnienie w duszpasterstwie – nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla wiernych. Nie wszyscy szukający katolickiego kapłana w Ostrogu zadają sobie trud odnaleźć ulicę Kardaszewicza. Obecnie w czasie choroby nie mam funduszy na dalszą egzystencję i kontynuowanie odbudowy domu parafialnego. Proszę o pomoc.

ks. Vitold-Yosif Kovaliv
(dawniej: ks. Witold Józef Kowalów)
Proboszcz Parafii Ostróg

Ostróg nad Horyniem, 30 października 2014 r.

wpłaty można kierować na konto w Polsce:

Stowarzyszenie Ośrodek „Wołanie z Wołynia”, 

numer konta: 50 8821 0009 0010 0100 1892 0002

Ostatnio o naszej parafii pisał red. Andrzej Klimczak i reż. Piotr Zarębski, „Wołanie z Wołynia” //
http://ksd.media.pl/publikacje/2178-wolanie-z-wolynia-red-a-klimczak-i-rez-p-zarebski

*) Zob. Ks. Witold Józef Kowalów, „Komu przeszkadza odbudowa plebanii w Ostrogu”, „Nowa Myśl Polska” 2004, nr 36 z 5 września, s. 4. //
http://ostrog.blox.pl/2005/11/To-przezywalismy-rok-temu.html;
Ks. Witold Józef Kowalów, „Ostatni zajazd w …Ostrogu” //
http://ostrog.blox.pl/2009/03/Ostatni-zajazd-w-Ostrogu.html