piątek, 26 czerwca 2015

kard. Sarah zauważa, że w posoborowym rycie chrztu nie występuje słowo Wiara

http://www.iltimone.org/33159,News.html

Se si pensa che anche nel rito del Battesimo non si menziona più la parola "fede", quando ai genitori viene domandato cosa si chiede per il bambino alla Chiesa di Dio, si comprende l’entità del problema», ha aggiunto il cardinale guineano, che ha anche biasimato il senso che viene dato oggi al Catechismo: «I bambini fanno disegni e non imparano nulla, non vanno a Messa»

Kiedy weźmiesz pod uwagę, że słowo "wiara" nie jest już używane w obrzędzie Chrztu, kiedy rodzice są pytani, o co proszą Kościół Boży dla swojego dziecka, zrozumiesz powagę problemu. Dzieci nie uczą się dziś katechizmu. Malują sobie obrazki, nie uczą się i nie chodzą na Msze.

-----------------------------------------------------------------------------
Lepiej późno niż wcale.
Hallo, księże kardynale? Jakieś wnioski?

O popsutym przez posoborowie sakramencie Chrztu świętego pisaliśmy już:
http://breviarium.blogspot.com/2010/11/autostrada-do-nieba-chrzest.html