sobota, 27 czerwca 2015

Słów kilka o heretyku ks. Janie Husie

Za tydzień w mediach pełno będzie o heretyckim mącicielu, który z herezjarchy awansował przez minione lata na „Mistrza Jana Husa” (św. Jan Paweł II), „kapłana mającego (...) wielkie znaczenie dla religijnych i kulturowych dziejów czeskiego narodu” (św. Jan Paweł II), człowieka o „nieskazitelnym życiu osobistym” (św. Jan Paweł II), „czeskiego reformatora” (Luigi Accatoli), „wielkiego kaznodzieję” („Gość Niedzielny”), człowieka „bliskiego eklezjologii II Soboru Watykańskiego” (ks. G. Ryś w „Tygodniku Powszechnym”), „męczennika” („Trybuna Śląska”), „nieprzeciętnie uczciwego kapłana” („Świat. Przegląd Międzynarodowy”).

Przypomnijmy zatem, kim był ks. Jan Hus.


http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/301