poniedziałek, 15 czerwca 2015

Spalasz węgiel, benzynę lub gaz? Niedobrze!

165.  Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto inquinanti – specie il carbone, ma anche il petrolio e, in misura minore, il gas –, deve essere sostituita progressivamente e senza indugio. In attesa di un ampio sviluppo delle energie rinnovabili, che dovrebbe già essere cominciato, è legittimo optare per il male minore o ricorrere a soluzioni transitorie. (...)

Wiadomo, że technologia bazująca na paliwach kopalnych, bardzo zanieczyszcza środowisko - z odmian węgla, ropy naftowej ale również do pewnego stopnia - z gazu - należy stopniowo i bez zwłoki zrezygnować. W oczekiwaniu na rozwój odnawialnych źródeł energii, które powinno się uruchamiać, uzasadnione jest decydować się na mniejsze zło lub uciekać się do rozwiązań przejściowych. (...)

Franciszek, encyklika Laudato Sii

No to mamy ekofaszystę na Watykanie. Tego jeszcze nie grali. Ciekawe, kiedy każą nam się spowiadać z używania tradycyjnych żarówek albo palenia kadzidła?