piątek, 15 stycznia 2016

Warto upominać się o przestrzeganie przepisów prawa!

Konferencja komisji i oddziałów Polskiej Rady Ekumenicznej (7 grudnia 2015)

"Ksiądz" Lukas poinformował również, że zgodnie z informacją strony rzymskokatolickiej podczas mszy w kościołach tego wyznania w Warszawie nie będzie możliwości głoszenia kazań przez duchownych innych wyznań.
Ten temat stał się przedmiotem dyskusji uczestników spotkania. Przewodniczący Warszawskiego Oddziału PRE ks. Henryk Dąbrowski z Kościoła Polskokatolickiego tłumaczył, że jest to wprawdzie  [sic! - Dextimus] zgodne z rzymskokatolickim prawem kanonicznym, ale dotychczas w praktyce wielokrotnie dopuszczano duchownych innych wyznań do głoszenia kazań podczas rzymskokatolickich mszy.
Ta decyzja wynika ze sprzeciwu ortodoksyjnych katolików świeckich wobec kazań duchownych innych wyznań w kościołach rzymskokatolickich – powiedział. "Biskup" Jerzy Samiec zasugerował, że w tej sytuacji powinno się zrezygnować z uczestnictwa w mszach i organizować nabożeństwa ekumeniczne. – Wtedy nie powinno być problemu – przekonywał.

http://ekumenia.pl/aktualnosc/konferencja-komisji-i-oddzialow-pre-6/

Tak więc, drodzy Czytelnicy, drodzy ortodoksyjni katolicy świeccy, sprzeciwiajcie się twardo, jeśli któryś z waszych wikarych, proboszczów albo biskupów znowu będzie chciał robić kurtyzanę z logiki próbując wam udowodnić, że "litera Prawa Kanonicznego zabija", a "duch soboruch ożywia". Nic z tego. Prawda jest po waszej stronie!