środa, 3 października 2007

ABC Dnia Judaizmu

Taki tytuł nosi broszurka, którą - jak donosi serwis KAI - już zaniedługo zostaną zaspamowane wszystkie parafie katolickie w Polsce:

Już XI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony będzie 17 stycznia 2008 roku. Główne obchody tym razem będą w Zamościu.

Członkowie Komitetu Episkopatu Polski do dialogu z Judaizmem, pod przewodnictwem bp. Mieczysława Cisło, spotkali się 3 października w parafii św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej Warszawie. W tym miejscu podczas II wojny światowej znajdowało się żydowskie getto.

Podczas spotkania omawiano przygotowania do Dnia Judaizmu. Komitet wyda niedługo "ABC Dnia Judaizmu", broszurkę z informacjami na temat Dnia. Będzie ona rozpowszechniona po wszystkich parafiach kraju.

Rozmawiano też nad poprawkami w tłumaczeniu nowego Mszału, dotyczące modlitwy wielkopiątkowej za Żydów, by przekład był zgodny z duchem Soboru Watykańskiego II.

Podsumowano też współpracę z instytutem Yad Vashem, dzięki któremu polscy księża wyjeżdżają na seminaria dotyczące judaizmu i dialogu międzyreligijnego.

Kolejne, robocze spotkanie Komitetu zaplanowano na koniec lutego przyszłego roku.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopatu Polski w 1997 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r. pod hasłem "Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm". Do tej pory obchodzony był dziewięć razy w różnych miastach Polski; w ubiegłym roku centralne obchody odbyły się w Kielcach.

Diecezje przygotowują na ten dzień specjalne wezwania modlitwy powszechnej, organizują nabożeństwa Słowa Bożego, rozważania biblijne, spotkania modlitewne czy spotkania z przedstawicielami gmin żydowskich. Odbywają się także okolicznościowe koncerty muzyki, sesje popularnonaukowe czy zwiedzanie synagog.

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu, jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich. Powołany w 1996 r. jest kontynuacją Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Według przewodniczącego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Piotra Kadlcika, obecnie do gmin żydowskich w Polsce należy ok. 6 tys. osób, natomiast Żydów w Polsce mieszka ok. 20 tys. Dzień Judaizmu obchodzony jest także przez inne Kościoły lokalne, np. we Włoszech i Austrii.


W zasadzie to mi się odechciewa jakiegokolwiek komentarza, ale ponieważ stężenie absurdu w tej depeszy przekracza dopuszczalne normy, muszę zareagować:
1) Chciałbym wiedzieć, kto sfinansuje druk i dystrybucję milionów egzemplarzy "bibuły" pod tytułem "ABC Dnia Judaizmu"
2) Jak rozumiem, większych problemów duszpasterskich w Polsce nie ma.
3) Jak rozumiem, przekład wierny (obecny) jest niedobry. Lepszy będzie przekład fałszywy, za to zgodny z zasadami politycznej poprawności (dla niepoznaki zwanymi Konzilgeistem (Duchem Soboru)? Kiedy-ż nasi Biskupi wreszcie zrozumieją, że należy się kierować OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, a nie swoimi FANTASMAGORIAMI z błogich czasów soborowej młodości? Halo, obudźta się! Poczytajta sobie Liturgiam Authenticam [1]!
4) Kiedy odbędzie się Dzień Katolicyzmu w Synagodze, którego celem będzie upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec katolików w środowiskach żydowskich, a który polegać będzie na organizacji uroczystych nieszporów w synagogach, rozważań biblijnych Nowego Testamentu, spotkań modlitewnych (śpiewaniu Godzinek), koncertów chorału gregoriańskiego czy spotkań w synagogach z katolickimi biskupami miejsca?

Pytania mnożą się jak króliki...

[1] Chociaż wolno korzystać ze swobody w doborze słów oraz stosować składnię i styl odpowiednie do tekstu w języku narodowym i do toku mowy, który jest właściwy dla języka ojczystego, to jednak wypada, aby tekst oryginalny, czyli pierwotny, na ile to możliwe, był tłumaczony bardzo wiernie i bardzo dokładnie, a mianowicie bez jakichkolwiek opuszczeń albo dodatków, co do jego treści, oraz bez wprowadzania parafraz i glos.
Instrukcja Liturgiam authenticam z 28 marca 2001 r.