poniedziałek, 21 kwietnia 2008

Socjalizm XXI wieku - towarzysz biskup prezydentem Paragwaju

Teologia wyzwolenia umacnia się w Ameryce Południowej. Jego Ekscelencja tow. bp Fernando Armindo Lugo Méndez SVD, były ordynariusz diecezji San Pedro w Paragwaju, o którym pisaliśmy półtora roku temu, został wybrany na urząd prezydenta Paragwaju. Czego można się spodziewać po nowym towarzyszu prezydencie? Zacytujmy jego słowa wygłoszone pół roku temu na jednej z masówek dla wyborców:

Socjalizm XXI wieku to ekonomia demokratyczna, w której priorytetami państwa są interesy wielkich koncernów państwowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółdzielni i całego ruchu spółdzielczego.
(...)
Próbujemy zbudować socjalizm XXI wie
ku, socjalizm nowy i świeży, legalną umowę społeczną, wprowadzający uczestnictwo ludu w demokracji, to znaczy: prawdziwą demokrację. Z naszym poparciem.
(...)
Nie ma mowy o socjaliźmie bez transformacji ekonomicznej, nie ma mowy o
socjaliźmie bez uczestnictwa ludu w demokracji, bez interwencji państwa w gospodarkę, bez etyki socjalistycznej: miłości, solidarności, równości mężczyzn i kobiet - wszystko to stanowi fundamenty socjalizmu, fundamenty dla naszego dobra wspólnego.

Kyrie eleison!