czwartek, 27 sierpnia 2009

Suplikacje Cegłowskie

z redakcyjnej poczty:

W parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Cegłowie (diecezja warszawsko-praska), od momentu rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II aż po dziś dzień, na KAŻDEJ Mszy św., po modlitwie powszechnej kapłan odczytuje następującą modlitwę, podczas której wszyscy wierni klęczą:

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.

Chyba można mówić o nowym elemencie Liturgii posoborowej. Nie wiem tylko czy czy występuje on gdzieś jeszcze poza Cegłowem.


Czekamy na dalsze sygnały od naszych Drogich Czytelników.