czwartek, 10 lutego 2011

Abp Józef Życiński nie żyje


Boże, któryś dozwolił słudze swemu Józefowi
na równi z kapłanami apostolskimi
piastować najwyższą godność kapłańską,
spraw to, prosimy, aby i on
do obcowania wiekuistego z apostołami
był dopuszczony.
Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.