środa, 16 lutego 2011

Atrapy świec przy trumnie ś+p arcybiskupa Józefa Życińskiego

Jak widać na załączonym zdjęciu (źródło: onet.pl), w tarnowskiej katedrze trumnę zmarłego arcybiskupa otoczono dieslami, plastikowymi, tandetnymi atrapami świec z zasobnikami zawierającymi produkty ropopochodne. To jest właśnie kwintesencja posoborowia: Tandeta, bylejakość, atrapa. Czy naprawdę zakup sześciu woskowych gromnic dla zmarłego biskupa stanowi aż tak ogromny wydatek dla parafii katedralnej? Wstyd!!!!!!!!!!!!


(...)

Przeto cię upraszam serdecznie,
Józefie Święty, bym bezpiecznie,
Mógł mieć zgon i lekkie skonanie
I grzéchów moich skasowanie
Przy śmierci.

Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego,
Stawić się, wielce straszliwego;
Bądźże mi Józefie przy sądzie,
Kiedy mnie Bóg sądzić zasiędzie
Patronem.

Odpędzaj precz nieprzyjaciela,
Duszy méj, spraw oskarżyciela;
Kiedy mnie skarżyć, prześladować,
Będzie chciał, chciejże mnie ratować
O Święty.

Józefie! Oddal czarta złego,
A Boga na mnie zgniewanego
Przejednaj, o co cię serdecznie,
Upraszam, bym mógł z tobą wiecznie
Królować.

Amen