poniedziałek, 14 lutego 2011

Msza "młodzieżowa" u "niedobrych lefewrystów"

Poniżej krótki film nakręcony podczas Mszy świętej odprawionej w 2008 r. w Lourdes przez kapłanów Bractwa św. Piusa X dla międzynarodowej grupy pielgrzymów z tradycyjnych szkół dominikańskich. Mimo obskurnego, ubogiego, betonowego wnętrza, jednak czuć sacrum, prawda? I jakoś młodzież z całego świata może znaleźć wspólny język, święty język Kościoła katolickiego, prawda?

Swoją drogą - jeśli we Francji biskupi udostępniają "wstrętnym schizmatykom" swoje betonowe bunkry, to może ich polscy koledzy po fachu poszliby w ich ślady, aby np. pielgrzymi do Częstochowy nie musieli celebrować po przygodnych salach gimnastycznych na portatylach?