sobota, 18 stycznia 2014

Austriaccy "katolicy" domagają się...

...udzielania Komunii świętej ponownie zaślubionym rozwodnikom - donosi prasa. Przytłaczająca większość  odpowiedzi na ankietę synodalną zawiera sugestie, że Kościół zabraniajac im przyjmowania Komunii świętej "nie wywiązuje się z zadania pomagania im w osiągnięciu pełnej komunii eklezjalnej"

Czyli kolejny kraj apostatów. Ciekawe, czy biskupi zgromadzeni na październikowym synodzie będą mieli wystarczającą ilość odwagi, aby im się postawić i nie dopuścić do żadnych zmian w teologii sakramentu Eucharystii...