piątek, 17 stycznia 2014

Notatki osobiste spalić. Proszę, ażeby nad tymi sprawami czuwał ks. Stanisław (Jan Paweł II, testament)


Nie spaliłem notatek Jana Pawła II, gdyż są one kluczem do zrozumienia jego duchowości, czyli tego, co jest najbardziej wewnętrzne w człowieku: jego relacji do Boga, do drugiego człowieka i do siebie - tłumaczy kardynał Stanisław Dziwisz, który zdecydował o ich wydaniu. Książka ukaże się 5 lutego nakładem wydawnictwa Znak.

-------------------

Przykro to pisać, ale uszanować ostatnią wolę zmarłego potrafili nawet komuniści w Związku Sowieckim.