piątek, 15 stycznia 2010

Kolejne kościoły pod wezwaniem Jana Pawła II

Tytuł kościoła w świetle norm prawa kanonicznego

Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, wzorując się na instrukcji Calendaria particularia, wydanej przez Kongregację Kultu Bożego w dniu 24 czerwca 1970 r., ustala, że tytułem kościoła może być: Przenajświętsza Trójca lub każda z Osób Bożych, czyli Bóg Ojciec, Jezus Chrystus pod wezwaniem tajemnicy z Jego życia lub pod imieniem już wprowadzonym do liturgii, Duch Święty, a także Matka Boża pod jakimś wezwaniem już przyjętym w liturgii, Święci Aniołowie, Święty wpisany do Martyrologium Rzymskiego lub bezsprzecznie kanonizowany.
Według Ordo dedicationis ecclesiae et altaris kościół nie może nosić tytułu Błogosławionego, chyba że na mocy specjalnego indultu Stolicy Apostolskiej. Norma ta została jednak zmieniona przez Kongregację Kultu Bożego i Sakramentów, która w dniu 29 listopada 1998 r. wydała specjalną notyfikację De dedicatione aut benedictione ecclesiae in honorem alicuius beati. W dokumencie tym czytamy, że w diecezjach, w których zgodnie z prawem do kalendarza partykularnego wpisano Błogosławionych, biskup diecezjalny może poświęcić lub pobłogosławić kościół na cześć Błogosławionego lub Błogosławionych, bez specjalnego indultu Stolicy Swiętej.

tyle teoria, a co w praktyce?

Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski, 17 czerwca 2009 r., podczas Mszy św. o godz. 18.00 dokona wmurowania kamienia węgielnego pod kościół garnizonowy imienia Jana Pawła II. Budowana świątynia znajduje się w Warszawie-Wesołej...

W Radzyminie powstaje pierwsza w Polsce świątynia pod wezwaniem polskiego papieża. Mieszkańcy chcą w ten sposób podziękować Ojcu Świętemu za wizytę w ich mieście - donosi "Życie Warszawy" - Kościół pod wezwaniem Jana Pawła II to właściwie pomysł byłego ordynariusza diecezji warszawsko praskiej, abp. Sławoja Leszka Głodzia - mówi " Życiu Warszawy" Zbigniew Piotrowski, burmistrz Radzymina. I opowiada, jak trzy lata temu, w czasie obchodów rocznicy wizyty Jana Pawła II w Radzyminie arcybiskup zaproponował, by mieszkańcy upamiętnili to wydarzenie.

Poza granicami Polski również budują się takowe świątynie - jak donosi serwis miejski Bytomia - Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Józef Skrzek wystąpią 13 lutego o 17.00 w BeCeKu z repertuarem poświęconym Janowi Pawłowi II. Dochód z koncertu przeznaczony będzie na rzecz pomocy Polakom mieszkającym na Kresach (...) Ponieważ młodzież chce pomoc szczególnie Polakom którzy na Bukowinie budują kościół pw. Jana Pawła II - „Śląsk" wystąpi z koncertem „Santo Subito". Do tego koncertu dołączy się Józef Skrzek, również z repertuarem poświęconym Janowi Pawłowi II. Honorowy patronat nad koncertem objęli: prezydentowa Maria Kaczyńska oraz kardynał Stanisław Dziwisz

Nie możemy oczywiście zapomnieć o najsłynniejszej chyba parafii "chwilowo bez patrona", czyli nowotarskiej Na Równi Szaflarskiej, w której też już przebierają nogami w oczekiwaniu na beatyfikację.