wtorek, 19 stycznia 2010

ołtarz czy stół, mebel, grat?

z redakcyjnej poczty:

...pragnę zwrócić uwagę na pewną nieścisłość w nazewnictwie: oto rzecz, zazwyczaj w Kronice Novus Ordo nazywana stołem posoborowia, meblem, gratem, staje się "ołtarzem stałym" godnym trwałego przytwierdzenia...

Szanowny Czytelniku,

Jak wynika z definicji, w każdej świątyni musi być Ołtarz STAŁY, czyli trwale złączony z posadzką. W wielu kościołach ołtarze stałe służą dzisiaj jako parapety, na których można ułożyć donice z kwiatami, natomiast Msze święte odprawia się właśnie na stołach, meblach, gratach wstawionych tam prowizorycznie, które można w każdej chwili wynieść. Jest to niezgodne ze stanowiskiem wyrażanym przez Stolicę Apostolską:

The arrangement of the altar "versus populum" is certainly something desirable in the current liturgical legislation. Nonetheless, it is not an absolute value over every other one ... It is more faithful to the liturgical sense in these cases to celebrate at the existing altar with the backs turned to the people than to maintain two altars in the same sanctuary. The principle of the oneness of the altar is theologically more important than the practice to celebrate turned towards the people.

Ustawienie ołtarza tak, aby umożliwiał odprawianie "twarzą do ludu" jest z pewnością czymś pożądanym przez obecne przepisy liturgiczne. Niemniej nie jest to wartość absolutna, ponad wszystkie inne ... Bardziej wierne duchowi liturgii w tych przypadkach [gdy jest już "stary" ołtarz] jest celebrowanie przy istniejącym ołtarzu z plecami zwróconymi ku ludowi niż utrzymywanie dwóch ołtarzy w tym samym prezbiterium. Zasada "jednego ołtarza w prezbiterium" jest teologicznie ważniejsza niż praktyka celebrowania "w kierunku ludu".


Komentarz KKBiDS ad altare, Nr 3.
Cytat za: Pismo urzędowe Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Notitiae Nr. 29 (1993 r.) s. 249


Dla naszych czytelników zamieszczamy kilka zdjęć instruktażowych, które pozwolą dostrzec różnice między Ołtarzem stałym a stołem / gratem / meblem