poniedziałek, 17 września 2012

ciężki, eklezjalny humor jezuicki

Media donoszą o rozlewającej się po Dolnym Śląsku fali trującego alkoholu metylowego z Czech, a tymczasem w ogłoszeniach parafialnych parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu czytamy:


o. Jacek Siepsiak SJ 
Oświadczenie o. Proboszcza: „Z przykrością zauważyłem, że znowu zostają podrzucane w naszym kościele pisemka o treściach niezgodnych z nauką Kościoła. Za pomocą kłamstw szkalują Kościół. Najczęściej nie są podpisane, ale ich treść wskazuje na autorstwo grup schizmatyckich. Ponieważ sieją zamęt w głowach wiernych, uważam za stosowne napiętnowanie kłamstw w nich zawartych, a także podjęcie kroków dyscyplinujących. Dlatego zarządzam, by do końca września nie udzielano w naszym kościele Komunii Świętej na klęcząco. Jeżeli w tym czasie przestaną być podrzucane kłamliwe ulotki do naszej świątyni, to przywrócę możliwość komunikowania na klęcząco”.

Nie wiemy, co to za ulotki, ale wiemy do czego można wykorzystać pocięty w paski papier z powyższym "zarządzeniem dyscyplinujacym" ojca proboszcza Siepsiaka, jak również sugerujemy, aby powiadomić o przekroczeniu przez niego uprawnień - biskupa miejsca oraz Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 

(...) nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco. 
(Instrukcja Redemptionis Sacramentum, N. 91)

Ku pamięci zamieszczamy zrzut ekranu, gdyby ktoś przypadkowo przechodził "z tragarzami" i ogłoszenia "nagle" wyparowały...