poniedziałek, 3 września 2012

jedno proste pytanie...

ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego do abpa Józefa Michalika:

Ekscelencjo, czy 9 września we wszystkich cerkwiach podległych Cyrylowi I też będzie czytane "przesłanie" podpisane na Zamku Królewskim w Warszawie? A jeżeli nie, to dlaczego?

Redakcja KNO dołącza się do pytania