niedziela, 23 września 2012

Dlaczego na Soborze Drugim i Pół zniesiono używanie manipularza?

Zaskakującą odpowiedź na to pytanie znajdziemy na stronie ministrantów diecezji bielsko-żywieckiej (pisownia oryginalna):

Manipularz (sudarium) niegdyś trzymany w lewej dłoni, był chustą 75 x 10 cm, którą dawano znak oficjalnego rozpoczęcia jakiejś uroczystości, służyła zaś do ocierania czoła z potu. Przedstawiony Manipularz wprowadził papież Sylwestr (314 – 353) jako element ozdobny. W liturgii symbolizował pęta, jakimi związany był Jezus w czasie swej męki. Przed Soborem Watykańskim II manipularz nosili wszyscy po święceniach subdiakonatu (od XI w.) po soborze – diakonatu. Od 1968 r. nie używa się go /Konstytucja o Liturgii z 1967 r. nr. 25/ przeszkadzał w rozdawaniu Komunii świętej i utracił swoje zadanie.
Przy okazji dowiadujemy się, że w 1967 r. odbyła się jakaś dogrywka Drugiego Soboru Watykańskiego. Podróże (po internecie) kształcą...