niedziela, 4 czerwca 2006

Siostry Franciszkanki Wiecznej Adoracji

http://www.fspa.org/aboutus/

"As Franciscans rooted in Eucharist and in communion with all of God's creation, we commit ourselves to:
* Nurture cosmic awareness, develop right relationships with all creation, and promote sustainability of Mother Earth.

* Jako Franciszkanki zakorzenione w Eucharystii i w komunii ze wszystkimi stworzeniami Bożymi, zobowiązujemy się do:
* Szerzenia świadomości kosmicznej, rozwijania właściwych stosunków ze wszystkimi stworzeniami i promowania działań na rzecz zachowania Matki Ziemi.

Co to za eko-nie-logiczny bełkot? I co to ma wspólnego z Eucharystią?
I co robi ta "siostra" na zdjęciu, ubrana w fioletowy "habit" z dekoltem?