niedziela, 4 czerwca 2006

Zen po "katolicku"

A teraz - dla odmiany - zakonnicy płci męskiej :-)

http://lubin.benedyktyni.pl/galeria/

Spotkanie grupy medytacyjnej z mistrzem zen-buddyzmu, Rosi Kwongiem w benedyktyńskim klasztorze w Lubiniu


Przeor Klasztoru, o. Kornel Filipowski OSB z mistrzem Zen-buddyzmu, Rosi Kwongiem.


Rozumiem, że OO Benedyktyni, zgodnie z Chrystusowym rozkazaniem, zaprosili do siebie buddystów, aby im głosić Ewangelię Chrystusową i nawrócić na Prawdziwą Wiarę?

------------------------------------------------------------------------

http://kennedyzen.tripod.com/

Robert Kennedy SJ, Roshi, jest kapłanem, Jezuitą oraz nauczycielem Zen z linii "białej śliwy". Odbył studia w Kamakura, Los Angeles i Nowym Jorku, gdzie został inicjowany na Senseia, złożył śluby Inka oraz został Roshi (mistrzem Zen)


ten kamienny posąg z tyłu, to chyba Budda? Pomódlmy się za o. Roberta.