sobota, 3 maja 2008

Paschalne neo-kółko graniaste w Vancouver

Jak widać, neokatechumeni, niezależnie od lokalizacji, gorliwie przestrzegają przepisów liturgicznych wydanych przez... swojego guru, Franciszka "Kiko" Arguello.
Nakazy Ojca świętego mają nadal w... głębokim poważaniu.

Proszę zwrócić uwagę na fakt iż stół (na którym neoni sprawują swoje obrzędy) stoi w nawie kościoła (przez moment widać dywany i stopnie prezbiterium). Widocznie katolicki ołtarz jest dla neokatechumenów niekoszerny.