poniedziałek, 5 maja 2008

Wolny i darmowy wstęp za dwie dychy

Jego Ekscelencja bp Jan Wieczorek, biskup gliwicki swego czasu w krótkich, żołnierskich słowach zarządził:

W oparciu o wskazania Magisterium Kościoła, podaję następujące zasady odnośnie do organizowania koncertów w kościołach diecezji gliwickiej:
(...)
7. We wnętrzu świątyni należy przestrzegać następujących zasad:
a) Wstęp do kościoła na koncert winien być całkowicie wolny i bezpłatny. Ewentualna zbiórka na cele społeczne czy charytatywne może być zorganizowana tylko za zezwoleniem Kurii Diecezjalnej


a tymczasem, jak czytamy na stronie Międzynarodowego Festiwalu - Dni Muzyki Organowej:

4 maja godz. 20.00
Katedra śś. App. Piotra i Pawła – Gliwice
KONCERT INAUGURACYJNY
(...)
Bilety: Normalne 20 zł, Ulgowe 12 zł

5 maja godz. 19.30
Kościół pw. Wszystkich Świętych – Gliwice
RECITAL ORGANOWY
(...)
Bilety: Normalne 12 zł, Ulgowe 7 zł

6 maja godz. 19.30
Koµciół pw. św. Bartłomieja – Gliwice
RECITAL ORGANOWY
(...)
Bilety: Normalne 12 zł, Ulgowe 7 zł

7 maja godz. 19.30
Kościół pw. św. Bartłomieja – Gliwice
RECITAL ORGANOWY
(...)
Bilety: Normalne 12 zł, Ulgowe 7 zł

8 maja godz. 19.30
Kościół pw. Wszystkich Świętych – Gliwice
KONCERT PROMOCYJNY STUDENTÓW
(...)
Bilety: Normalne 12 zł, Ulgowe 7 zł

9 maja godz. 19.30
Kościół pw. św. Bartłomieja – Gliwice
RECITAL ORGANOWY
(...)
Bilety: Normalne 12 zł, Ulgowe 7 zł

11 maja godz. 20.00
Katedra śś. App. Piotra i Pawła – Gliwice
KONCERT FINAŁOWY
(...)
Bilety: Normalne 20 zł, Ulgowe 12 zł