piątek, 30 maja 2008

Droga Krzyżowa bez kalorii czyli Światowe Dno Młodzieży

Jak donosi serwis CWN, organizatorzy tzw. Światowych Dni Młodzieży - neokatolickiej imprezy z udziałem papieża, odbywającej się co trzy lata i przygotowywanej tym razem w Australii - zdecydowali się na politycznie poprawną rewizję Drogi krzyżowej, likwidując niewygodne dla "dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego" elementy oraz niektóre Stacje - pisze dziennik australijski Sydney Morning Herald. Zamiast tradycyjnych 14 Stacji, skrócona Droga krzyżowa ma być "oparta całkowicie na przekazie Nowego Testamentu" i pozbawiona m.in. Stacji, podczas których Jezus upada pod Krzyżem, czy też kiedy Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Organizatorzy twierdzą, że tak zmieniona Droga krzyżowa "bardziej spodoba się innym [niż katolickie] grupom młodzieży chrześcijańskiej". Oprócz odrzucenia niektórych Stacji, dokonano również zmiany tekstu "unikając języka, który mógłby urażać żydów bądź stwarzać antysemickie uczucia". Głównym organizatorem Światowych Dni Młodzieży w Sydney jest bp Antoni Fisher OP, który tłumaczy, że zmiana tekstu towarzyszącego Drodze krzyżowej została dokonana, gdyż "wybieramy taki tekst, który byłby mniej narażony na niewłaściwą interpretację i nie wytwarzałby tego rodzaju [niewłaściwego] uczucia. Wybraliśmy te teksty bardzo uważnie i po konsultacjach z innymi."

tłumaczenie: Bibuła.com

W swoim herbie ksiądz biskup ma zapisane piękne słowa św. Pawła z listu do Efezjan: czyniąc prawdę w miłości. Proponujemy, aby czem prędzej zastąpił je słowami Sola Scriptura. Tak będzie chyba uczciwiej?

Jak się czyta o tego typu cwaniakach, przed oczami staje nam niezapomniana scena kręcenia filmu z barejowej komedii Miś i słowa reżysera - manipulatora: Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron. Jest prawda czasów, o których mówimy i prawda ekranu, która mówi: "Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera"... Zróbcie mi przebitkę zająca na gruszy... Nie, nie! Zamieńcie go na psa! Zamieńcie go na psa. Niech on się odszczekuje swoim prześladowcom z pańskiego dworu. Niech on nie miauczy!

Cała nadzieja w Stolicy Apostolskiej, która - miejmy nadzieję - wypociny Bpa Fishera umieści w godnym ich miejscu. W niszczarce.

Z kronikarskiego obowiązku przypominamy:

Aktualnie obowiązujące w Kościele katolickim Czwarte Wydanie Enchiridion Indulgentiarum (promulgowane przez Pawła VI) stanowi:

Conc. 13.2
1. Pium exercitium peragi debet coram Viae Crucis stationibus legitime erectis.
2. Ad erigendam vero Viam Crucis requiruntur quattuordecim cruces, quibus utiliter adiungi solent totidem tabulae seu imagines, quae repraesentant stationes Hierosolymitanas.
3. Iuxta communiorem consuetudinem pium exercitium constat quattuordecim piis lectionibus, quibus adduntur aliquae preces vocales. (...)

co na język polski wykłada się następująco:

1. Pobożne ćwiczenia należy odprawiać przed stacjami Drogi Krzyżowej prawnie erygowanymi.
2. Do erygowania prawdziwej Drogi Krzyżowej wymaga się 14 stacji krzyżów, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie.
3. Zgodnie z powszechnie przyjętym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu pobożnych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne.

----------

Aktualizacja 01.06.2008 14:07

Temat został poruszony również przez dziennik Rzeczpospolita:
Czy Pasja obraża żydów?
Cenzurowanie Ewangelii jest nie na miejscu