niedziela, 28 lutego 2010

Radomska fara reklamowa

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.
(Mt 6:2)

zdjęcia nadesłane przez Czytelnika