sobota, 22 października 2011

Krzyż na środku ołtarza - tego chce papież!

Czytelnicy informują, że są jeszcze w Polsce parafie, które zauważają, że obecny papież ma na imię Benedykt i że daje przykład, jak winno się odprawiać Msze święte...

W niedzielę 18 września, tuż po uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego, w naszym kościele parafialnym, zmieniła się aranżacja ołtarza.

Na centralnym miejscu, zgodnie z myślą liturgiczną Ojca Świętego Benedykta XVI i tradycją Kościoła, został ustawiony Krzyż.


Telewizyjne transmisje celebracji Ojca świętego Benedykta XVI nie pozostawiają cienia wątpliwości: duży Krzyż stoi na ołtarzu, ściślej: na środku, w samym centrum ołtarza, pasyjką w stronę kapłana. Święta liturgia jest sercem życia Kościoła - fons et culmen! Mówi się więc tutaj o sprawach nie marginalnych, ale fundamentalnych, najważniejszych. W liturgii i przez liturgię dokonuje się nasze zbawienie. Bóg tutaj działa dla naszego uświęcenia! Ojciec święty Benedykt XVI daje współczesnemu zateizowanemu światu i niejednemu „katolikowi”- ateiście czy niedowiarkowi wyraźny znak: patrz na Krzyż! Hic est Deus! Także i my chcemy się wpatrywać w Pana Jezusa ofiarującego się za nas podczas Mszy Świętej, chcemy wraz z Kapłanem nieustannie zwracać się ku Panu.
Miejmy nadzieję, że ksiądz proboszcz pójdzie za ciosem i zgodnie z tradycją dołoży jeszcze 4 świece i postawi na ołtarzu tron z tabernakulum, a podczas celebracji zacznie stawać po tej samej stronie ołtarza, co wierni, którzy też będą mogli wtedy spoglądać wraz z nim na postać Ukrzyżowanego.