środa, 9 stycznia 2013

Na profilu biskupa banują za cytat z KPK

Aleśmy wesołych czasów dożyli - nasi Czytelnicy chcieli przypomnieć administratorom oficjalnych profili facebookowych abpa Henryka Hosera SAC oraz bpa Marka Solarczyka brzmienie kanonu 767 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z przygotowaniami czynionymi w Diecezji Warszawsko-Praskiej do popełnienia czynu zabronionego - dopuszczenia osób nieposiadających święceń diakonatu do wygłoszenia kazań podczas celebracji Najświętszej Ofiary. Niestety, komentarze i cytaty z KPK oraz deklaracji Dominus Iesus zostały usunięte.
Kościół (lokalny) domagający się od swoich wiernych przestrzegania np. przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym jednocześnie usuwa z przestrzeni publicznej głosy zatroskanych wiernych, którzy domagają się, aby biskupi zachowywali się jak biskupi i przestrzegali Prawa Kanonicznego...
Kościół (lokalny) pozwalający świeckim "braciom odłączonym" swobodnie nauczać w katolickiej katedrze podczas Najświętszej Ofiary w przytomności biskupa ordynariusza, jednocześnie "rencami" swoich pracowników drutuje gęby na fejsbuku tym, którzy mają czelność przypominać Mu Jego własne nauczanie i dyscyplinę...
Sam Mrożek by tego nie wymyślił...