czwartek, 10 stycznia 2013

Nie damy panu tego dokumentu i co pan nam zrobisz?

Na redakcyjną skrzynkę otrzymaliśmy kopię korespondencji jednego z naszych czytelników z kurią warszawsko-praską. Wszelki komentarz wydaje się nam zbyteczny.
-------------------------------------------------------

[...]

Aktualizacja: 11.01.2012 godz. 17:40

Nasz Czytelnik, dr Wiesław Pawlak poprosił nas o usunięcie ze strony kopii swojej korespondencji z kurią oraz o opublikowanie oświadczenia co niniejszym czynię:

W związku z opublikowaniem na stronie Kroniki Novus Ordo w dniu wczorajszym, za moją wiedzą i zgodą, korespondencji między niżej podpisanym a przedstawicielem Kurii Warszawsko-Praskiej, ks. Wojciechem, w sprawie dokumentu Kongregacji Nauki Wiary zezwalającego na wygłaszanie w kościołach katolickich w Polsce w trakcie nabożeństw ekumenicznych homilii przez przedstawicieli innych niż katolickie wyznań chrześcijańskich, informuję, że korespondencja ta została opublikowana bez wiedzy i zgody ks. Wojciecha. Mając świadomość, że naruszyłem tym samym dobre obyczaje, a ks. Wojciecha naraziłem na ewentualne przykrości, niniejszym wyrażam ubolewanie z powodu zaistniałego faktu, a ks. Wojciecha przepraszam.
Wiesław Pawlak

Nie rozumiem decyzji dra Pawlaka, gdyż ks. Wojciech do korespondencji używał nie swojej prywatnej skrzynki, a oficjalnego adresu udostępnionego przez kurię do korespondencji ze światem zewnętrznym. Każdy człowiek, a tym bardziej wysoki urzędnik kościelny winien być świadom tego, co wypisuje z urzędowego adresu i brać za swoje oficjalne słowa odpowiedzialność, tym bardziej, że dysponentem korespondencji jest zawsze jej odbiorca, a nie nadawca, więc odbiorca żadnych dobrych obyczajów nie naruszył. Ale szanując uprzejmą decyzję dra Pawlaka usuwam tekst ze strony powstrzymując się od dalszego komentarza. Sapienti sat.