poniedziałek, 21 stycznia 2013

Uderz w stół...

...a kacerze się odezwą

Z „wielką obawą” przyjęła Światowa Federacja Luterańska niedawną wypowiedź prefekta Kongregacji Nauki Wiary o możliwości utworzenia w Kościele katolickim specjalnych struktur dla byłych luteranów, analogicznych do tych, jakie powstały dla byłych anglikanów. (...) Słowa hierarchy spotkały się z negatywną reakcją sekretarza generalnego Światowej Federacji Luterańskiej, pastora Martina Jungego. Przyznaje on, że należący do tego Kościoła wierni mają pełne prawo zmiany wyznania. Niepokój jednak budzi możliwość utworzenia dla nich specjalnych struktur ułatwiających im utrzymywanie własnej tożsamości i tradycji w obrębie Kościoła katolickiego. Światowa Federacja Luterańska zwraca tu uwagę na ekumeniczne reperkusje takiej ewentualności, zwłaszcza gdy chodzi o dialog na temat eklezjologii. Byłby to także jej zdaniem „zły znak” dla luteranów (...)

Kolejny dobry prognostyk na przyszłość! Jeśli antykatoliccy kacerze obawiają się ekumenizmu to jest to najlepszy dowód na to, że jest to prawdziwy ekumenizm, ekumenizm powrotu do domu, do Matki naszej, do Kościoła katolickiego. Innych prawdziwych ekumenizmów NIE MA! Pamiętajmy, że druid dr Rowan Williams, anglikański "arcybiskup" Canterbury również wierzgał przeciwko ordynariatom dla anglokatolików powracających z herezji anglikańskiej do Kościoła. 

Módlmy się za naszego papieża Benedykta i za Jego współpracowników!