środa, 2 stycznia 2013

o. Fabian Błaszkiewicz SJ zasuspendowany

o ojcu Fabianie pisaliśmy we wrześniu w Kronice.

za kai.pl:
Przełożony prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego o. Wojciech Ziółek podjął decyzję o nałożeniu kary suspensy na o. Fabiana Błaszkiewicza, charyzmatycznego rekolekcjonistę i kaznodzieję. Sytuacja nie ma związku z treścią nauczania tego popularnego duszpasterza biznesmenów, artystów i hiphopowców. Mocą decyzji zwierzchnika o. Fabiana, nie może on sprawować żadnych czynności kapłańskich oraz sakramentów, głosić kazań, prowadzić rekolekcji i konferencji. „Decyzja ta powodowana jest długim czasem nielegalnego przebywania poza domem zakonnym, uporczywym unikaniem wszelkich kontaktów z przełożonymi oraz rosnącym zgorszeniem wiernych, którzy dowiadują się o jego nieregularnej sytuacji„ – czytamy w komunikacie podpisanym przez o. Jakuba Kołacza SJ. ”Podjęte kroki mają na celu skłonienie O. Fabiana do nawrócenia i powrotu na drogę życia zakonnego, a także uniknięcia skandalu, który odbiłby się negatywnie na wiernych oraz wszystkich tych, którzy biorą udział w prowadzonych przez niego konferencjach”
Deo gratias!