niedziela, 19 stycznia 2014

Czy Franciszek wierzy w Kościół Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski?

Franciszek dwa dni temu w przemówieniu do delegacji lutrzyków z Finlandii wyznał:
Davanti ad alcune voci che non riconoscono più come obiettivo perseguibile la piena e visibile unità della Chiesa, siamo invitati a non desistere nel nostro sforzo ecumenico, fedeli a quanto lo stesso Signore Gesù ha invocato dal Padre: che «tutti siano una cosa sola» ( Gv 17,21).
Słysząc z różńych stron głosy, które twierdzą, że pełna i widzialna jedność Kościoła jest celem niemożliwym do osiągniecia, jesteśmy zobligowani do tego, aby nie ustawać w naszych wysiłkach ekumenicznych, będąc wierni temu, o co sam Pan Jezus prosił Ojca: "aby wszyscy byli jedno" (J 17:21)
Może ktoś poprosi papieża Franciszka, aby w najbliższą niedzielę odmówił Credo, ale ze zrozumieniem, gdyż "pełna i widzialna jedność Kościoła" jest FAKTEM OBIEKTYWNYM, a nie "celem"!