piątek, 17 stycznia 2014

Trzeba chwycić za różaniec! - wzywa ks. inf. Ireneusz Skubiś

07.01.2014 podczas Apelu Jasnogórskiego ks. inf. Ireneusz Skubiś, redaktor naczelny Tygodnika Niedziela wezwał Polaków do modlitwy różańcowej za Ojczyznę oraz zapowiedział comiesięczny specjalny dodatek do tygodnika poświęcony różańcowi świętemu w rodzinach, parafiach i domach zakonnych ofiarowanemu za Ojczyznę.

Redakcja Breviarium z całego serca popiera tę inicjatywę! Ze swej strony pokornie proponujemy, aby modlitwa różańcowa stała się nieodłącznym elementem KAŻDEGO nabożeństwa ekumenicznego w nadchodzącym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Czyż w modlitwie o jedność w wierze i szerzenie Ewangelii mamy w Niebie lepszego orędownika niż Matka Boża? Pójdźmy do naszych pasterzy i domagajmy się tego od nich! Niech żadne nabożeństwo ekumeniczne nie obędzie się bez choćby jednej modlitwy Zdrowaś Maryjo!


O Maryjo, Dziewico Potężna,  
Ty jesteś wielką i wspaniałą Obroną Kościoła, 
Ty jesteś Cudownym Wspomożeniem Chrześcijan,  
Ty jesteś straszna dla nieprzyjaciół jako wojsko ustawione do boju.  
Ty sama zniszczyłaś wszystkie herezje na całym świecie. 
Broń nas od nieprzyjaciół, wśród trudności, walk i ucisków. 
Nie opuszczaj w godzinę śmierci, a duszę doprowadź do raju. 
Amen