poniedziałek, 27 stycznia 2014

likwidacja największego klasztoru sióstr benedyktynek w USA

istniejącego od 1852 r. Obecnie przebywa w nim 17 sióstr, najmłodsza ma 58 lat.

Nowa Wiosna.