wtorek, 28 stycznia 2014

Synteza kapłaństwa posoborowego

Całe życie Jezusa było życiem kapłańskim, w tym sensie, że stał się człowiekiem, był biedny, walczył o sprawiedliwość, krytykował nadużycia władz, utożsamiał się z tymi najbardziej uciśnionymi i bronił ich, nie doskryminował kobiet, zwarł się z tymi, którzy inaczej wyobrażali sobie Boga i religię, i został zmuszony przez własną wierność do bycia prześladowanym i do ukrzyżowania poza murami miasta. To pierwotne kapłaństwo Jezusa jest właśnie tym, które powinno być kontynuowane przez wieki.Oskar kard Maradiaga

św. Jan Maria Vianney by jednakowoż polemizował