niedziela, 9 lutego 2014

gratulacje z okazji rocznicy symulacji

KAI donosi:
 Z okazji 22 rocznicy przyjęcia święceń biskupich przez ks. Pawła Anweilera wyrazy radości i najlepsze życzenia przesłał luterańskiemu duchownemu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel.
Konsekracja duchownego na urząd biskupa diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz wprowadzenie w urzędowanie odbyły się w kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej 9 lutego 1992 r. Głównym konsekratorem był ówczesny zwierzchnik Kościoła luterańskiego bp Jan Szarek.
Jego Ekscelencji biskupowi Romanowi Pindelowi chcielibyśmy przypomnieć, że pan Paweł Anweiler nie jest żadnym duchownym tylko świeckim nadintendentem zboru heretyckiego, nie jest również żadnym "księdzem" ani tym bardziej "biskupem". Wstyd, że bp Pindel wprowadza powierzonych sobie wiernych w  błąd i przykro, że nie zna elementarnych prawd katolickiej sakramentologii. A takiej znajomości wymaga się od dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, wiec tym bardziej mamy prawo wymagać tego od ordynariusza całkiem sporej katolickiej diecezji, którego obowiązkiem jest utwierdzanie swoich diecezjan w WIERZE. A nie w BŁĘDZIE.