sobota, 15 lutego 2014

w trosce o dalszą aktywizację zawodową zakonnic i świeckich

Wielki Czwartek w parafii św. Barbary w Łęcznej W parafii pracują: proboszcz, czterech wikariuszy, ksiądz kanonik rezydent oraz kapelan szpitalny. Razem siedmiu chłopa ze święceniami prezbiteratu A Komunię Świętą rozdają świeccy szafarze i zakonnice.

Co ciekawe, siostry zakonne należą do "zespołu duszpasterskiego", w którym "kapłani i siostry wspólnie zgłębiają dokumenty Kościoła: Soboru Watykańskiego II, nauczanie papieży, a takze aktualne dokumenty wydawane przez Magisterium Kościoła" (sic!)