niedziela, 2 lutego 2014

parafialna pielgrzymka do Medziugorje

parafia św, Józefa, Zielona Góra

jak widać w programie imprezy m.in. spotkania z "widzącymi"podajemy e-mail do biskupa miejsca:
bp.s.regmunt(znaczek)episkopat.pl