poniedziałek, 3 lutego 2014

kapłan dysydent wykładowcą jezuickiego uniwersytetu Santa Clara

Wielokrotnie upominany przez Kongregację Nauki Wiary, a w 2012 r. usunięty ze stanu duchownego ks. Roy Bourgeois głosi wykłady na jezuckiej uczelni Santa Clara University. 

Na zdjęciu: ks. Roy Bourgeois "koncelebruje" "Mszę świętą" podczas ceremonii "udzielenia" święceń kapłańskich kilku paniom - rok 2009.