poniedziałek, 9 kwietnia 2007

Jestem wesoły diakon, mam czapkę, nos i flakon!

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika... To znaczy - chciałem oczywiście napisać: Kościół posoborowy, realizując hasło: "Ludziom dobrej roboty - rozrywka i humor" zaprasza - do czasu usunięcia posoborowej awarii - na program artystyczny w wykonaniu dk. Williberta Pauelsa.

Diakon Pauels jak widać uwielbia paradować z czerwonym nochalem i głosić kazania w stroju klowna. Można go sobie wynająć na swoje przyjęcie urodzinowe czy imprezę firmową. Wydał również płytę z własnymi kompozycjami - pod znacząco brzmiącym tytułem: "W połowie sułtan, w połowie papież".

Nie ma się co dziwić, jeśli się weźmie pod uwagę, że wielu posoborowych duchownych traktuje swoją posługę jako jeden z wielu zawodów, jak murarz, strażak czy szambonurek i "po fajrancie" biorą sobie kolejny "etat".

Kościół katolicki przed udzieleniem święcenia diakonatu, ustami biskupa napomina kandydatów do tego urzędu:
Synowie najmilsi, posuwając się do urzędu lewitów dokładnie rozważajcie, na jaki wysoki szczebel w Kościele postępujecie. Albowiem diakon ma służyć przy ołtarzu, chrzcić i głosić słowo Boże. Przecież w Starym Zakonie z dwunastu szczepów, jeden
tylko szczep Lewiego był wybrany do tego by bezustannie posługiwać w namiocie Bożym i przy ofiarach. I taką otrzymał godność, iż tylko ten, co z niego pochodził, do służby Bożej mógł być przyjęty; a przywilej ten dziedziczył się tak, iż był i nazywał się szczepem Bożym. A dzisiaj wy, synowie najmilsi, jego nazwę i urząd otrzymujecie, bo wybrani jesteście do służby, jako lewici w arce przymierza, to jest w Kościele Bożym, który nieustannie gotów jest do skutecznej walki z nieprzyjacielem. Stąd powiada Apostoł Paweł (Ef 6:12) Albowiem bojowanie nasze nie jest przeciwko ciału i krwi, lecz przeciw książętom i władcom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom złym w przestworzach niebieskich. Kościół ten Boży macie obowiązek nosić jako arkę i bronić świętą bronią, słowem Bożym i doskonałym przykładem. Lewi znaczy: przydany lub przyjęty. Więc i wy, synowie najmilsi, którzy nazwę bierzecie z ojcowej spuścizny, bądźcie przyjęci, wyrwani od pożądliwości ciała i światowych nawyknień, które walczą przeciw duszy; bądźcie nieskalani, nienaruszeni, czyści i bez zmazy, jak przystoi sługom Chrystusa i szafarzom tajemnic Bożych, abyście godnie powiększyli zastęp tych, co mają wasz stopień kościelny i byli dziedzictwem i ukochaną własnością Pańską. A będąc współsługami i współszafarzami Ciała i Krwi Pańskiej, trzymajcie sie z dala od wszelkiej zmazy cielesnej, jak powiada Pismo Święte: Oczyśćcie się, którzy nosicie naczynia Pańskie (Iz 52:11). Pomnijcie na św. Szczepana wybranego na ten urząd przez apostołów, przeważnie i głównie dla cnoty czystości. Dbajcie o to, by własnym żywym przykładem wyjaśniać Ewangelię tym, których pouczacie, aby o was można było powiedzieć: Błogosławione nogi zwiastujących pokój, zwiastujących dobre rzeczy (Iz 52:7, Rzym 10:15). Miejcie nogi obute przykładem Świętych ku przygotowaniu Ewangelii pokoju (Ef 6:15). Czego niechaj wam Bóg użyczy przez łaskę swoją.
(Mszał Rzymski, s.1740n)

Kyrie eleison!