środa, 11 kwietnia 2007

Różnice między 2ME a "kanonem Hipolita"

Od jednego z naszych czytelników (pozdrawiam niniejszym o. Tomasza i dziękuję za zainteresowanie!) otrzymałem list w sprawie II Modlitwy Eucharystycznej, w którym autor napisał:

Fakt, że druga modlitwa (eucharystyczna) jest "uboga" ale jednak także wywodzi się z tradycji katolickiej i nie wymyślił jej nikt na poczekaniu. II Modlitwę eucharystyczną - inaczej Kanon Hipolita - przejęto z niewielkimi zmianami z dzieła Tradycja Apostolska.

No to zaglądnijmy sobie do angielskiego (i tak już uproszczonego) tłumaczenia trzeciowiecznej Tradycji Apostolskiej (innym nie dysponuję) antypapieża św. Hipolita i porównajmy jej treść (4:3n) z 2ME:

Biskup mówi:
Pan z Wami
I wszyscy odpowiadają:
I z duchem twoim
Biskup mówi:

W górę serca
Wszyscy odpowiadają:
Wznosimy je z Panem
Biskup mówi:

Dzięki składajmy Panu
Lud odpowiada:
Godne to i sprawiedliwe
Po czym biskup kontynuuje:
Dzięki składamy Tobie, Boże, przez Twego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, którego nam wcześniej posłałeś jako Zbawiciela, Odkupiciela i Zwiastuna Twojej Woli, który jest Słowem będącym jednością z Tobą, przez którego wszystko stworzyłeś, w którym znalazłeś upodobanie, którego zesłałeś z Nieba wprost do łona Dziewicy, gdzie został poczęty, przyjął Ciało i narodził się jako Twój Syn, zrodzony z Ducha Świętego i Dziewicy. Oto jest Ten, który wypełniając Twoją wolę i nabywając dla Ciebie lud święty, wyciągnął swoje ramiona w cierpieniu, aby wyzwolić od cierpienia tych, którzy wierzą w Ciebie. To On, kiedy dobrowolnie wydał się na mękę, aby zniweczyć śmierć, aby rozerwać kajdany szatana, aby pogrążyć piekło, aby przywieść sprawiedliwych do światłości i ukazać zmartwychwstanie, wziął chleb i dzięki Ci składając powiedział: Bierzcie, jedzcie, to jest bowiem Ciało Moje, które łamie się za was. Podobnie z kielichem, mówiąc: To jest moja krew, która wylewa się za was. Ilekroć to czynicie, (na) moją pamiątkę czyńcie. A zatem wspominając Jego śmierć i Zmartwychwstanie ofiarujemy Tobie Chleb i Kielich, dziękując Tobie za uczynienie nas godnymi, abyśmy stali przed Tobą i służyli jako Twoi kapłani. Modlimy się również, abyś zesłał Twojego Ducha Świętego na tę Ofiarę Twojego Kościoła Świętego. Wylej pełnię Ducha Świętego na wszystkich tutaj zgromadzonych, którzy biorą udział w Twoich świętych misteriach, aby w prawdzie umacniała się ich Wiara, aby mogli cię wielbić i chwalić , przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przez którego dla Ciebie cześć i chwała, Ojciec i Syn z Duchem Świętym, w Twoim Świętym Kościele, teraz i przez wieki wieków, Amen.


Jak widać, 2ME przypomina nieco Kanon Hipolita, aczkolwiek "ktoś", najwyraźniej nie "na poczekaniu" usunął z niej fragmenty, które pozwoliłem sobie podkreślić. "Wyzwolenie od cierpienia", "rozerwanie kajdanów szatana", "pogrążenie piekła", "Ofiara Bożego Kościoła Świętego", "uczynienie nas godnymi udziału w świętym misterium", "kapłani Boży służący Panu", "Wiara umacniana w Prawdzie"... Dość!

Stanowczo za dużo - nawet dla bardzo tolerancyjnego protestanta...