wtorek, 27 stycznia 2009

Czy episkopat szwajcarski składa się z samych rabinów?

Z oświadczenia Konferencji Episkopatu Szwajcarii:

Nous, évêques suisses, attendons qu’au cours des discussions préalables au rétablissement de la communion et à la levée des suspensions, les quatre évêques de la fraternité déclarent de manière crédible qu’ils acceptent le Concile Vatican II et en particulier la déclaration «Nostra Aetate» et qu’ils adoptent une attitude positive envers le judaïsme.


My, biskupi szwajcarscy, oczekujemy by w trakcie dyskusji poprzedzających przywrócenie łączności i zdjęcie suspensy, czterej biskupi Bractwa zadeklarowali w sposób wiarygodny, ze przyjmują Sobór Watykański II, a w szczególności deklarację «Nostra Aetate» i zajęli pozytywną postawę wobec judaizmu

Czyżby Kościół posoborowy ogłosił jakiś nowy dogmat, a my - czyżbyśmy coś przeoczyli? Czyżby rabini z Helweckiej Konferencji Episkopatu posiadali władzę nad Stolicą Apostolską?