niedziela, 25 stycznia 2009

Z cyklu: mity posoborowe - habit zakonny

Jeden z naszych czytelników spytał, czy Drugi Sobór Watykański zniósł obowiązek noszenia habitu przez zakonników, gdyż tak mu wmawiano w szkole na lekcjach religii. Oddajmy zatem głos dokumentom soborowym:

Habitus religiosus, utpote signum consecrationis, sit simplex ac modestus, pauper simul et decens, insuper valetudinis requisitis consentaneus et temporum locorumque adiunctis necnon ministerii necessitatibus accommodatus. Habitus autem tam virorum quam mulierum, qui iis normis non congruit, immutandus est.

Habit zakonny, będący znakiem konsekracji, ma być prosty i skromny, ubogi i jednocześnie estetyczny, a takoż zgodnie z wymaganiami higieny przystosowany do warunków czasu i miejsca oraz do potrzeb posługi. Ubiór zaś tak zakonników, jak i zakonnic, który nie odpowiada tym normom, trzeba zmienić.


Perfectae caritatis, N. 17; Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego, Sobór Watykański II